Våra portföljer

Peak AM Securities erbjuder aktivt förvaltade portföljer som riktar sig till investerare som vill överlåta investeringsbesluten till en professionell förvaltare. Våra erfarna förvaltare bevakar marknaden och gör kontinuerligt förändringar i portföljen inom ramen för portföljens placeringsmandat. 


Portföljförvaltning Balanserad är en global portfölj bestående av tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa investeringar. Balanserad riktar sig till investerare som söker en balanserad avkastning över tid och därmed också kan acceptera en medelhög kortsiktig risk. En investerare bör ha minst 5 års placeringshorisont och ha en god förståelse för relationen mellan avkastning och risk. Portföljens genomsnittliga förväntade avkastning är ca 5-7% per år med perioder av såväl signifikant högre som lägre avkastning.

Portföljförvaltning Offensiv är en global portfölj bestående till största del av aktier med en övervikt mot tillväxtmarknader och små till medelstora bolag. Offensiv riktar sig till investerare som söker en hög avkastning över tid och därmed också kan acceptera en hög kortsiktig risk. En investerare bör ha minst 10 års placeringshorisont och ha en god förståelse för relationen mellan avkastning och risk. Portföljens genomsnittliga förväntade avkastning är ca 7-10% per år med perioder av såväl signifikant högre som lägre avkastning.

Portföljförvaltning Aktier består till största del av svenska välkända aktier. Portföljen riktar sig till investerare som söker en hög avkastning över tid och därmed också kan acceptera en hög kortsiktig risk. En investerare bör ha minst 10 års placeringshorisont och ha en god förståelse för relationen mellan avkastning och risk. Portföljens genomsnittliga förväntade avkastning är ca 7-10% per år med perioder av såväl signifikant högre som lägre avkastning.