Peak AM Securities

Beprövade metoder, traditionella placeringar och en arvoderad ersättningsmodell.

Peak AM Securities AB är ett svenskt värdepappersbolag med huvudkontor i Stockholm. I över 10 år har våra rådgivare och anknutna ombud tillhandahållit rådgivnings- och förvaltningstjänster till privatpersoner och företag i Sverige och stora delar av Europa.

Våra tillstånd


Peak AM Securities AB (org. nr. 556863-2367) är ett av Finansinspektionen auktoriserat svenskt värdepappersbolag (institutnummer 035264) med följande tillstånd.

För mer information kan du besöka Finansinspektionen hemsida www.fi.se. Om du vill kontakta Finansinspektionen kan du göra det per telefon, 08 - 408 980 00, per e-post finansinspektionen@fi.se eller per post till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.


 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument
 • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster

Utöver vår verksamhet i Sverige har vi har även tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet i följande länder

 • Österrike
 • Belgien
 • CY
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Italien
 • Luxemburg
 • Malta
 • Norge
 • Portugal
 • Spanien
 • Nederländerna

Styrelse och ledning

Tommy Cumselius

Ordförande

Tommy är en privat investerare och finansiell konsult med över 45 års erfarenhet från ledande positioner inom bank och finans. Han har bland annat verkat inom Sparbankssfären, Provinsbankssfären, Carnegie och Nordea; senast som Head of Private Banking Nordea Stockholm och styrelseledamot i Forex Bank. Tommy är även styrelseordförande i Nynäshamnsbostäder AB.

Dennis Engström

VD / Styrelseledamot

Dennis har över 15 års erfarenhet från ledande positioner i såväl värdepappersbolag som fondbolag och grundade 2011 Peak-gruppen inklusive Peak AM Securities AB.  

Rune Löderup

Styrelseledamot

Rune är en entreprenör och privat investerare med över 20 års erfarenhet av investment banking och venture capital. 

Kjell Bjurefeldt

CFO

Kjell har under mer än 30 år arbetat inom bank och finans i Sverige och internationellt. Tidigare arbetsgivare inkluderar Ekonomichef vid SEB Aktiv Placering AB, CFO för HSBC Stockholmsfilial,  Administrativ Partner och Group CFO ABG Securities ASA samt CFO för Kepler Capital Markets S.A.

Mats Planthaber

CIO

Mats har mer än 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning och aktiemäkleri. Tidigare arbetsgivare inkluderar bland annat Alfred Berg, Humle Kapitalförvaltning och HQ Bank.